Мой живот

5.00 / 1

Клипът на песента „Мой живот“ е изграден на базата на 22-та Аркана на Свещенната магия и затова може да се определи като магически. Арканите са система от магически тайнства за света и човека. Термин, който в средните векове е бил възприет от маговете и духовните учители за единно обозначаване на египетската система на инициациите.  Арканите са посветителски път на трансформации и усъвършенстване на личността. Мъдреците решили, че порокът е най-устойчив и ще оцелее през вековете и затова  изобразили (запечатали) тайното познание за законите на мирозданието на карти за игра-познатите ни карти таро.

Идеята на клипа е да бъде есенциален символичен филм за човешкия живот и пътищата в него.

 

Героят наблюдава различни сцени от неми филми и се отъждествява с тях, живее с тях и по този начин преминава през различни познания (аркани), които обаче не са неговия действителен, истински живот. За това героят е с шутовски дрехи, тъй-като приема нещата на шега. Ето защо сцените са шаржирани, има ирония в тях и глуповато поведение на героя.  Използването на филм във филма създава представа за двата живота-взетия на заем и истинския, които в последствие се сливат в един единствен.

От един момент започват да се преплитат илюзията на филмите с истината и да се превръщат в реалността на живота.

Накрая героят осъзнава, че тази илюзия, този взет на заем живот всъщност е неговия реален, истински живот и решава да го живее такъв, поради това разкъсва платното и влиза в илюзията на филма, за да я превърне в действителност. Познанието за живота (арканите) трябва да се превърне в самия живот.

Така героят изпитва жертвата и съда на живота и се пречиства от омовението на дъжда, който размазва (сваля) маската на лицето му, а вятърът издухва неговите дрехи. Сега той отново е гол, но вече в позата на мислителя, с размазана маска и печал на прозиращото отдолу истинско лице.

В края на живота си героят е отново невинен, но е изживял вече наивността на детето, защото е преминал през познанието и опитността на живота. Неговите постъпки изглеждат наивни, но той е мъдрецът, чиято мъдрост го превръща в глупак, защото е неразбран. Той приема тази роля, но изпитва великата печал на мъдростта и това е голямата жертва.